• slide15
  • slide16

imagearticle3

PRODUCTS

Bulk Alloys

Silico Manganese
Silico Maganese Low Carbon
Ferro Manganese High Carbon
Ferro Maganese Medium Carbon
(C max 1,5% – C max 1%)
Ferro Silicon 75%
Ferro Silicon 65%
Ferro Silicon 45%
Ferro Chrome High Carbon
Ferro Chrome Low Carbon
Ferro Phosphorous.

Nobles Alloys

Ferro Molybdenum
Ferro Vanadium 80%
Ferro Vanadium 50%
Ferro Titanium 70%
Ferro Titanium 35%
Ferro Tungsten
Molybdenum Oxide
Vanadium Pentoxide
Ferro Boron
Nitrided Manganese Metal
Nitrided Ferro Chrome

Metals

Manganese Metal Lumpy
Manganese Metal Flakes
Manganese Metal Briquettes
Cobalt
Nickel
Silicon Metal
(553 – 441 – 3302)
Magnesium ingots

ORES

Manganese ore
Chrome Ore

  • bandeau
money